top of page

Kış Okulu Ritim Dersi

ri.png

Ritim dersimiz Derin Şen tarafından verilmektedir. Derslerimize 6-16 yaş aralığındaki öğrenciler katılmaktadır.

 

Temel ritim bilgisi ve müzikal terimleri (ritim, armoni, rezonans, tempo, BPM vb.) hayatın içinden örneklerle, eğlenceli hale getirerek anlamaya çalışacak, eğitici videolar ve interaktif katılımla destekleyeceğiz. Ritmin anlaşılması için kullanılan birçok yöntem arasından bizim benimsediğimiz yöntem “Konnakol”  yani Hint Ritim Dili olacak. Çocukların ritmi anlaması için en kolay ve akılda kalıcı yöntemin Konnakol olduğuna inanıyoruz. Bu yöntem ile müzikal bir kompozisyon yaratmak hem eğlenceli hem de anlaşılır bir hale gelirken, “sing before you play the konnakol” tekniği ile sağ-sol beyin dengesini de güçlendirmiş oluyoruz.

 

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak, bu yıl öğrencilerimiz isterlerse djembe dışındaki diğer perküsyon aletleri üzerinde yoğunlaşabilecek. Djembe ile devam etmek isteyen öğrencilerimiz şu ana kadar öğrendikleri teknikleri pekiştirecek ve yeni kompozisyonlar öğrenerek Djembe hakimiyetlerini güçlendirecekler. Diğer öğrencilerimiz ise Marakas, Bongo, Darbuka, Kastanyet, Cowbell gibi seçtikleri perküsyon aletlerinin kökenlerini, icra pozisyonlarını ve kullanılabilecek müzikal alanları öğrenecekler.

 

Tüm öğrencilerimiz ile, ayda en az 1 kez beden perküsyon ve Orff yöntemi kullanılarak ritim duygusunu geliştireceğiz. Ritim egzersizleri ve çeşitli oyunlarla anne karnından itibaren hayatımızda olan ritmi içselleştireceğiz. Temel ritim ölçülerini kavradıktan sonra bu ölçülere eklenebilecek süslemeleri de anlar hale gelmeyi hedefliyoruz. Geçen sene olduğu gibi, bu sene de öğrencilerimiz sınıfça belirledikleri bir şarkının ritim kompozisyonunu oluşturacak ve unutmamak adına belirli aralıklarla tekrar edecek.

 

Müzik genre’larının ruh hali ve beyin üzerine etkilerini anlamak adına Spotify ya da Youtube üzerinden kendi müzik listelerimizi de oluşturacağız (küçük sınıflar için sakinleştirici, büyük sınıflar için sınava hazırlık listeleri vb.).

 

Ritim Eğitiminin Çocuklara Sağladığı Faydalar

  • Ritim hafızasının gelişmesi

  • Motor reflekslerin gelişmesi

  • Konsantrasyon becerisini geliştirip odaklanma süresini artırmak

  • Sağ ve sol beyin dengesinin kurulması

  • Müzikle koordineli şekilde hareket edebilme becerisi

  • Bir enstrüman çalmayı öğrenmek

Sosyalleşmek, dışa dönük ve özgüvenli olmak.

bottom of page