top of page

Oyun ve Drama Dersi

t.png

Oyun ve Drama dersini Nursabah Daşdelen hocamız vermektedir.

 

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇERİĞİ

'Yeni normal’ler hayatımızın her alanında olduğu gibi derslerimizin içerik ve uygulamaları konusunda da yeni tasarımlar yapmamızı gerektiriyor. ‘Oyun ve Drama’ derslerimizde içinde bulunduğumuz koşullarda kendimizi ve çevremizi korumak adına gerekli olan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyumlandırılmış oyunları oynayacak ve bu oyunlardaki ana mesajı bir yaratıcı drama canlandırmasına çevireceğiz. Oyunlar çoğunlukla hareketli olmakla birlikte zaman zaman stabil kalmamızı gerektirecek. Canlandırmalar bireysel, eşli ya da gruplar şeklinde olacak. Her ders sonrasında süreci birlikte değerlendireceğiz.

 

Temel amaç oyunların yaşayarak öğrenme ilkesinden yola çıkarak çocuklarımızın gönüllerince oynayarak; kendi girişimleri, çabaları sayesinde deneyimler kazanmaları ve deneme yanılma yöntemiyle bilgileri ilk elden keşfetmelerini sağlamak olacak.

 

Oyunlar iletişim, uyum, güven, algı-duyu gibi becerilere hitap ederken çocuklarımızın sağ beyin faaliyetlerine yönelik olacak. Canlandırma kısmı ise oynadığımız oyunların kazanımlarını değerlendirip kendi gruplarımızla kurgulayacağımız doğaçlamalarımızı sergilemek şeklinde olacak. Canlandırmalarda kullanacağımız bolca materyalin de olacağı derslerimizde kılıktan kılığa girerek kendimizi ve yeteneklerimizi de keşfedeceğiz.

 

ONLINE EĞİTİM İÇERİĞİ

Olası bir evde kalma durumunda ‘Oyun ve Drama’ dersimizin online uygulanması farklı bakış açıları ve deneyimler kazanmamızı sağlayacak. Online oynamak üzere tasarlanmış oyunlarda dikkat, hafıza, algı-duyu, ‘anda kalmak’ gibi beceri ve yetilerimizi çok daha fazla devreye sokacağız. Var olan oyunların online ortama uyarlanmış hallerini oynamanın dışında çocuklarımızla yeni oyun tasarımları da yapacağız.

 

Sanal ortamın bize sunduğu her türlü kolaylığı kullanarak evde kalsak bile eğlenerek öğrenmeye devam edeceğiz.

 

Oyunlar iletişim, uyum, güven, algı-duyu gibi becerilere hitap ederken çocuklarımızın sağ beyin faaliyetlerine yönelik olacak. Canlandırma kısmı ise oynadığımız oyunların kazanımlarını değerlendirip kendi gruplarımızla kurgulayacağımız doğaçlamalarımızı sergilemek şeklinde olacak. Canlandırmalarda ise evde olmanın avantajlarını kullanıp daha fazla materyal kullanma fırsatımız olacak. Zaman zaman ebeveynlerimizin de katılmasını isteyeceğimiz derslerde yaşadığımız süreci farklı kazanımlara çevireceğiz.

bottom of page