KIŞ OKULU EĞİTİMLERİMİZ

Her hafta sonu cumartesi ve pazar gruplarımıza verilen eğitimlerimizin içerikleri aşağıdadır.

Sayfada ekli videoyu izleyerek kadromuz ve eğitimlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

ROBOTİK - KODLAMA

Günümüzde teknolojideki gelişmeler başımızı döndürmektedir. Bundan 20-30 yıl öncesinde bilimkurgu filmlerinde gösterilen robot ve nesneler hayatımıza girmiş ve hızla gelişmeye devam etmektedir. Belli alanlarda robotlardan öğretmen bile yapılmıştır. Robotların eğitimde kullanılmasının etkili olduğu ve motivasyonu arttırdığı görülmüş, diğer alanlarda da üretim maliyetinin azalması, zamandan kazanç gibi birçok sebepten yakın gelecekte eğitim ve diğer alanlarda robotları her yerde görmek mümkün olacaktır.

Robotik-Kodlama eğitimlerimizde, LEGO firmasının kitleri kullanılarak, öğrencilerin matematik, fen, programlama, problem çözme, problemlere pratik çözümler bulma, teknoloji kullanma düzeylerini artırma, yeteneklerinin farkına varma, yaşayarak öğrenme ve iş birliği gibi yetenekleri ve becerileri geliştirilmektedir. Öğrencilerimiz bilgisayar ile program yazıp, yazdıkları bilgisayar kodunu robota aktarıp, akıllı makineler yapmayı öğreniyorlar. Gelişmiş robotlar yapmaya imkan veren Mindstroms EV3 ile şimdiden gerçek mühendisliğe ilk adımı atıyoruz.

 

STEM

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve
Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

 

STEM eğitimiyle temel bilimlerin ortaya koyduğu kuramsal bilgileri alıp teknoloji ve mühendislik eğitimi ile harmanlayarak, düşündüğünü
hayata geçirebilen, hayata değer katacak ürünler ortaya koyabilen, bireyler yetiştirmeyi amaç edindik.

Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırıyor. İlk ve orta eğitim döneminde

kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi STEM eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor.

 

NEFES & MEDİTASYON

Nefes teknikleri, çocuklara erken yaşta öğretildiği ve düzenli bir şekilde yaptırıldığı zaman çok şey kazandırır. Daha sakin olmayı, ahengi, huzuru, kendilerini tanıyıp güven geliştirmelerini sağlar. Zihinsel olarak bütünlüğü ve içsel dengeyi sağlarken, fiziksel olarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocuklar balon şişirme, suya üfleyerek köpük çıkarma, cam buğulandırma, birbirlerine üfleyerek rüzgar yapma, nefes tutma gibi bir çok oyunlar oynayıp, şarkılar söylerken ya da dans ederlerken çok eğlenirler. Arkadaşlarıyla ortak şeyler paylaşarak sadece koşulsuz sevgi hissettikleri bir nefes eğitimi çocuklar için çok yararlıdır.

Nefes Eğitiminin çocuğun yaşamına katkısı inanılmaz ölçüdedir. Nefesini kontrol etmeyi başaran çocuk belli konu üzerine ilgi oluşturabilmeyi ve dikkatini yoğunlaştırabilmeyi öğreniyor. Olaylar karşısında daha olgun hareket edebiliyor, sessizlik ve sakinliğini koruyabiliyor.

Nefes eğitimleri ile birlikte yapılacak olan meditasyon çalışmaları ile, çocukların hissetikleri, kaygılardan, üzüntülerden, korkularından arınması amaçlanmaktadır. Kendi içsel dünyalarına yapacakları yolculuklar sırasında, motivasyon, konsantrasyon ve güven artırmaya yönelik çalışmalar da yapılacaktır.

 

HAFIZA TEKNİKLERİ

Çocuklara yönelik nefes ve hafıza geliştirme çalışmaları bir bütünlük içinde yürütülür. Bu çalışmalar, beden ve düşünce birlikteliğinin ortaya çıkarır ve çocukların kendi duygularını tanımlamalarına yardımcı olurken kendi potansiyelerini keşfetmelerine ve potansiyelerini kullanmalarına olanak verir.

Hafıza Teknikleri Eğitimi, katılımcıların hafıza ve öğrenme becerilerini geliştirerek, tüm hayatları boyunca güçlü bir hafızaya sahip olmalarını sağlamayı amaçlar. Hafıza Eğitimi, katılımcılarının işitsel, sayısal ve görsel belleği güçlenerek, derslerden, kitaplardan, testlerden edindiği bilgi ve kavramları kalıcı bir şekilde öğrenerek, tüm sınavlarda ve derslerde başarısını büyük oranda artırmayı amaçlamaktadır.

Bu eğitimin sonunda;

Hafıza nedir? Nasıl hatırlar, nasıl unuturuz?
Etkin bir hafıza için temel prensipler,
Sağ ve sol beyin sistemleri,
Temel hafıza tekniği: Çağrışım, Bağlama, Rakam-şekil, Hafıza çivileri sistemleri,
Görseller ve işitseller için isimleri hafızaya alama teknikleri,
Derslerdeki ve kitaplardaki bilgi, fikir ve kavramları hatırlamak ve öğrenmek için Zihin Haritası -Mind Mapping®- çalışmaları.
Etkin dinleme, etkin okuma ve etkili ders çalışma teknikleri konularında beceri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Beynimizi nasıl daha etkin kulanabileceğimizi öğreneceğimiz hafıza geliştirme programları süresince, 3 öğrenme sisteminin ve 8 zeka türünün hangisini daha yoğun kullandığımızı öğrenecek ve daha az kullandığımız zeka türlerini geliştirecek oyunlar ve egzersizler yapacağız.

 

ROBOMASYON

Robomasyon dersi, temel mühendislik derslerinden olan robotik ve otomasyon disiplinlerinin kombinasyonu ile oluşturulmuş bir derstir. Robomasyon dersimizde dönem başında belirlenen görevi tamamlamak adına bir sistem modellenecek, ve mikroişlemciler ile bu sistemin Python ve C++ dilleri kullanılarak ile temelleri atılacaktır. Dersimizin içeriğindeki konular sırasıyla;

 

Sistem modelleme

Çok parçalı sistem tasarımı (Onshape)

Mikroişlemcilere giriş (Arduino)

Devre elemanları

Tasarım döngüsü

Python/C++ ile Mikroişlemci kodlama

 

Ders sonunca öğrencinin basit sistemleri belirli bir amaca uygun olarak CAD üzerinde modelleyebilmesi ve sistemi çalıştırmak için gerekli kod ve mikroişlemci bilgisine sahip olması amaçlanmaktadır.

PROJE DERSİ

Proje dersi, ortaokul ve lise grubu öğrencileri için hazırlanmış, sözel ve yazınsal beceriyi geliştirme üzerine odaklanmıştır. Matematiksel düşünme pratiklerine yatkın zihinlerin sosyal becerilerini geliştirebilmek ve ifade yollarını çeşitlendirebilmek amacı ile hayata geçirilmiştir. 

Ders, özgeçmiş ve biyografi yazımı, proje yapılandırmaya giriş, Avrupa Birliği tarafından fonlanmakta olan projelerin tanımı ve tanıtımı, motivasyon mektubu kavramı ve bu kapsamda Türkçe ve İngilizce metin hazırlanması, bir projeye başvurmak için takip edilmesi gereken koşullar, bir fikri projelendirebilmek adına nasıl bir yol haritası oluşturulabileceği gibi başlıkları kapsamaktadır ve yaygın eğitim teknikleri ile şekillendirilmektedir. Dönem boyunca gerekli alt yapı oluşturulmakta ve 2020 dönemi için öğrenciler ile birlikte bir AB projesi başvuru dosyası hazırlanmaktadır.

BEYİN VE HAREKET

Sağ-sol beyni dengeli ve etkin kullanmayı hedefleyen dersimizde aynı zamanda; kalıcı öğrenme, yaratıcılığın gelişimi, problem çözme, analitik düşünebilme gibi akademik başarıyı ve tüm hayatı ilgilendiren becerileri hareket ederek geliştireceğiz.

Ders içeriği:
- Braingym
- Dikkat, odaklanma, takip, kısa ve uzun süreli hafızaya yönelik oyun ve etkinlikler
- Sayısal ve sözel beceriyi destekleyecek oyun ve etkinlikler
- 'An'da kalabilme etkinlikleri
- Beden dili kullanımı
- Anlık çözüm etkinlikleri
- Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Etkinlikleri

MİTOLOJİ VE LATİNCE

Kültür tarihinin temelinde bulunan mitoloji ve Latince ile farkında olmasak da her gün temas halindeyiz. Antik bir dil olan Latince'nin temel mantığına hakim olmak, filoloji, edebiyat ve dilbilimin yanı sıra felsefe, tarih, hukuk, sanat ve hatta sayısal bilimler gibi disiplinlere ait eserlerin daha kolay incelenmesini ve bu disiplinlere ait terimlerin daha kolay anlaşılmasını mümkün kılar. Mitoloji ise tüm bu disiplinlerin yardımı ile oluşturduğumuz dünyamızdaki anlamlı hikayelerin şablonlarını oluşturur. Bu bağlamda mitoloji bilmek, soyut düşünce ve yaratıcılığı geliştirmenin yanında zengin bir kültür dünyasına açılan kapıdır ve Latince gibi antik diller de bu kültür dünyasının öğrenilmesini sağlayan en uygun araçlardan biridir. 

 

Mitoloji bilgisi ve Latince tecrübesi olan bireyler her gün çevremizde olan, genelde fark edilmeyen ancak bu kaynaklardan türeyen terimleri, hikayeleri, gelenekleri, fikirleri ve ifadeleri açıkça görebilir, bu kavramlar arasında herkesin göremediği bağlantıları kurabilir, eğitimde ve profesyonel hayatta karşılaşılan pek çok terimi anlamlarını da anlayarak öğrenebilir. Aynı zamanda yaşadığımız dünyayı daha iyi anlar ve tanırlar. Mitoloji ve Latince bilgisi olan bir birey, neden ve nasıl sorularıyla eleştirel düşünceye yakınlaşır, bu kaynaklarla bağlantı kurarak yeni fikirler üretebilir.

YURT DIŞI EĞİTİM KAMPLARI

Her yıl gerçekleştirdiğimiz yurt dışı eğitim kampları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen ilgili butona tıklayınız.

 

RİTİM

Elektronik müzik, pop, rock, reggae gibi her türden müziğin temelini oluşturan ritimleri öğrenmeye hazır mısınız? Ritim hafızası, motor reflekslerinin geliştirilmesi ve odaklanma becerisini arttırtmayı amaçlarken, negatif duygu ve düşüncelerimizle baş etme yöntemi olarak müziği kullanmayı da hep birlikte deneyimleyeceğiz. Nota eğitiminden ziyade, Hint kültüründe “Konnakol” denilen ritimce dili kullanarak ritmik hafızayı geliştirecek ve müzik-beyin ilişkisini içselleştireceğiz. Başlangıç olarak 4/4, 2/4 gibi temel, basit ama eğlenceli ritimlerle teknik ilerlemeyi güçlendirip, ardından kavraması nispeten daha zor olan Anadolu'nun çeşitli ritmik formlarını (9/8, 7/8, 5/8 gibi) çalmayı öğreneceğiz.

LİNKLER

AMERİKA

Scinexus Academy       

 

          Franklin Square 1300 I Street NW,

          Suite 400E. Washington, 20005,

          District of Colombia,

          United States of America

          +1 240 917 0580

          +1 240 758 1435

 

           info@scinexusacademy.com

TÜRKİYE

Bilimin Çakıl Taşları

         Küçükbakkalköy Mahallesi,

         Küçük  Setli Sokak, 

         Denge Panorama Apt., Bina No:5-9,           Daire No:39

         Ataşehir-İstanbul

         +90 542 229 45 52

         

          info@bilimincakiltaslari.com

2020 © Bilimin Çakıl Taşları. All rights reserved.

  • YouTube
  • Instagram - Beyaz Çember
  • Facebook Social Icon
  • Heyecan Sosyal Simge