top of page

Kış Okulu Düşünce Becerileri Dersi

db.png

Düşünce becerileri dersimiz Raşit Sacit Şen hocamız tarafından verilmektedir. Derslerimizde kuantum bilinçlilik, hafıza teknikleri, nefes meditasyon çalışmaları ve akıl oyunları, felsefik bakış açısı geliştirme çalışmaları yapıyoruz.

Eğitimde beden ve düşüncenin bir bütün olarak ele alınması gerektiği prensibine sahibiz. Bu sebeple beden ve düşünce birlikteliğini ortaya çıkaracak çalışmalar uyguluyoruz. Çocukların kendilerini ve duygularını daha iyi tanıyıp potansiyellerini keşfetmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

 

Kuantum bilinçlilik çalışmalarıyla çocukların pozitif düşünce gücünü, eleştirel ve yaratıcı düşünce gücünü geliştirecek faaliyetler yapıyoruz.

 

Hafıza teknikleri çalışmalarınızda zekanın sabit olmadığını, zekanın geliştirilebilir olduğunu anlatıyoruz. Akıl oyunları oynayarak yeni şeyler karşısında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Özellikle sağ beyin becerilerini geliştirip, sağ sol beyin dengesini sağlayıp çocukların zihinsel becerilerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Okuma çalışmaları ile çocukların sözel hafızalarını güçlendiriyoruz. Sonuç olarak öğrencilerin işitsel, sayısal ve görsel hafızalarını güçlendirerek eğitim hayatlarında dersler ve sınavlardaki başarılarını artırmalarına katkıda bulunuyoruz.

 

Derslerimizde öğrenciler şu konularda bilgi ve bilinç sahibi olmaktadır:

 • Hafıza nedir? Nasıl hatırlar, nasıl unuturuz?

 • Etkin bir hafıza için temel prensipler nelerdir?

 • Sağ ve sol beyin sistemleri

 • Temel hafıza tekniği: Çağrışım, Bağlama, Rakam-şekil, Hafıza çivileri sistemleri

 • Görseller ve işitseller için isimleri hafızaya alma teknikleri

 • Derslerdeki ve kitaplardaki bilgi, fikir ve kavramları hatırlamak ve öğrenmek için Zihin Haritası -Mind Mapping®- yöntemleri

 • Etkin dinleme, etkin okuma ve etkili ders çalışma teknikleri

 

Düşünce Becerileri Eğitiminin Çocuklara Sağladığı Faydalar

 • Daha bilinçli ve kontrollü hareket edebilme

 • Hafızanın güçlenmesi

 • Daha kolay ve kalıcı öğrenme becerisi

 • Daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma becerisi kazanma

 • Doğru nefes alma tekniklerini kullanarak beynin daha güçlü hale gelmesi

 

Felsefik Bakış Açısı Geliştirme

2. ve 3. sınıflarda münazara, fikir üretebilme, fikrini savunma, karşıt fikirleri çürütebilme becerilerini geliştirecek çalışmalar şeklinde yer alacaktır.

 

4. sınıf seviyesinde; argüman bulma ve geliştirme, kavramları inceleme, inançları sorgulama, Doğru-Yanlış kavramlarını sorgulama, ilkeler bütünlüğünü sorgulama, yorum yapma, sonuca ulaşma gibi alanlarda çalışmalarla öğrencilerin bakış açılarını geliştirerek görünenin arkasındaki gerçekliğe ulaşmaları hedeflenmektedir.

 

Temel argümanları kullanma becerilerini geliştirme;

 • Tasarım argümanı,

 • Nedensellik argümanı,

 • İlk neden argümanı,

 • Ontolojik argüman,

 • Mantıksal argüman.

 

Argüman kullanma becerileri geliştikçe, Kuramlar ve değerler üzerinde kullanma çalışmaları üzerinde durulacak, pozitif ve negatif faydacılık konuları işlenecektir.

Doğalcılık, Ahlakçılık, Duyguculuk, Türcülük, Eşitlik, Özgürlük, İyilik, Kötülük gibi kavramların göreceliliği üzerinde tartışarak konu hakkında kendi savlarını oluşturmaları ve savunmaları hedeflenmektedir.

bottom of page